എ. നാരായണന്‍

എ. നാരായണന്‍

നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരെ തുരത്താന്‍

ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്റര്‍, അസം നേരിട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധിയായ ബംഗ്ലാദേശി നുഴഞ്ഞു കയറ്റത്തിന് പരിഹാരമുണ്ടാക്കും. അതിര്‍ത്തിയിലെ വേലി നിര്‍മ്മാണവും ബിഎസ്എഫിന്റെ റോന്തു ചുറ്റലിനെ മറികടന്നും...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍