നീരജ് ജി.ജി.

നീരജ് ജി.ജി.

‘എല്ലറിഗു നന്ന നമസ്‌കാറഗളു; അഭിവൃദ്ധി കേരളക്യാകി എന്‍ഡിഎഗി മാതാ’; മഞ്ചേശ്വരത്ത് വോട്ട് ഉറപ്പിച്ച് കെ. സുരേന്ദ്രന്റെ പ്രയാണം

വേദിക്കയല്ലി സഭയല്ലി ഉപസ്ഥിതതിരുവ എല്ലറിഗു നന്ന നമസ്‌കാറഗളു... (വേദിയിലും സദസ്സിലുമിരിക്കുന്ന എല്ലാവര്‍ക്കും നമസ്‌കാരം) എല്ലാ പ്രസംഗവേദികളും ഉണരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. കന്നടയിലും തുളുവിലും വീഡിയോകളും പോസ്റ്ററുകളും പുറത്തിറക്കിയാണ് എന്‍ഡിഎ...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍