ഡോ.സി.വി. ജയമണി

ഡോ.സി.വി. ജയമണി

ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിലെ ഗീതാരഹസ്യം

നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ ഏറെ ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് 2020ല്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ കൊണ്ടുവന്ന ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം. ഗുണപരമായ ഒട്ടേറെ പരിഷ്‌കാരങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ നയം...

നവഭാരത നിര്‍മ്മിതിക്കായ്…

നരേന്ദ്രമോദി നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ദേശീയ ജനാധിപത്യമുന്നണി സര്‍ക്കാരിന്റെ രണ്ടാം വരവിലെ പ്രഥമബജറ്റ് അമ്പത് വര്‍ഷത്തിന് ശേഷം സ്വതന്ത്ര ചുമതലയോടെ ഒരു വനിതാ ധനമന്ത്രിക്ക് അവതരിപ്പിക്കാന്‍ സാധിച്ചുവെന്നത് ഭാരതത്തിന്...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍