മണികണ്ഠന്‍ ഒ.വി

മണികണ്ഠന്‍ ഒ.വി

ഈ ഭേദഗതി പൗരത്വം കളയാന്‍ അല്ല; നല്‍കാന്‍

സാമ്പത്തിക രംഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ ഇപ്പോള്‍ പിന്തള്ളപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മറ്റു പല വിഷയങ്ങളാണ് ഇപ്പോള്‍ ഉയരുന്നത്. ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 370, അയോധ്യ, പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം ഇങ്ങനെ പല വിഷയങ്ങള്‍.  പ്രതിഷേധങ്ങള്‍...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍