കെ.കെ. വിജയകുമാര്‍

കെ.കെ. വിജയകുമാര്‍

ചരിത്രത്തിനു മുമ്പേ നടന്നൊരാള്‍; ദത്തോപാന്ത് ഠേംഗ്ഡി സ്മൃതിദിനം ഇന്ന്

കമ്യൂണിസം സിദ്ധാന്തത്തിലും പ്രയോഗത്തിലും തകര്‍ന്നടിയുമെന്ന് കാര്യകാരണസഹിതം ഠേംഗ്ഡി വ്യക്തമാക്കുമ്പോള്‍ ലോകത്ത് കമ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങള്‍ എല്ലാവരേയും വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് തലയുയര്‍ത്തി നില്‍ക്കുകയായിരുന്നു. തൊണ്ണൂറുകളില്‍ ആരംഭിച്ച ഉദാരീകരണ സാമ്പത്തിക സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ കടുത്ത...

സംതൃപ്ത തൊഴിലാളി സമൃദ്ധഭാരതം

ഭാരതീയ മസ്ദൂര്‍സംഘം(ബിഎംഎസ്) ഇന്ന് പ്രവര്‍ത്തനത്തിന്റെ അറുപത്തിയഞ്ചാം വര്‍ഷത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. 1955 ജൂലൈ 23 ന് ലോകമാന്യ ബാലംഗംഗാധരതിലകന്റെ ജന്മദിനത്തിലാണ് ബിഎംഎസ് സ്ഥാപിച്ചത്. ആര്‍എസ്എസ് പ്രചാരകനായ ദത്തോപന്ത് ഠേംഗഡിയുടെ...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍