എം.എ. കൃഷ്ണന്‍, തപസ്യ-ബാലഗോകുലം സ്ഥാപകന്‍

എം.എ. കൃഷ്ണന്‍, തപസ്യ-ബാലഗോകുലം സ്ഥാപകന്‍

ആ ജീവിതകലയ്‌ക്കും തിരശീല വീണു

ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലേറെ ജീവിച്ച ഗുരു ചേമഞ്ചേരി കുഞ്ഞിരാമന്‍ നായരെത്തേടി ദേശീയവും അന്തര്‍ദേശീയവുമായ അനേകം പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍ എത്തുകയുണ്ടായി. പദ്മശ്രീ നല്‍കി രാഷ്ട്രം അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചു. ബാലസംസ്‌ക്കാരകേന്ദ്രത്തിന്റെ 1913 ലെ...

നിളയുടെ തീരത്തെ സരസ്വതി

970ല്‍ തുടങ്ങിയ ബന്ധം. ഇണക്കമല്ലാതെ പിണക്കത്തിന് പിന്നീട് ഇടമുണ്ടായിട്ടില്ല. 'നിളയുടെ ഇതിഹാസം' എന്ന കേസരി വിശേഷാല്‍ പതിപ്പിന് വേണ്ടി കോഴിക്കോട് ആകാശവാണിയില്‍ വെച്ച് തുടങ്ങിയ ആത്മബന്ധം. കക്കാടും...

നവോത്ഥാന കവിക്ക് അര്‍ഹമായ അംഗീകാരം

ശ്രേഷ്ഠനായ വി.ടി. ഭട്ടതിരിപ്പാടിന്റേയും ഇ.എം.എസിന്റേയും മറ്റും ഒപ്പം സാമൂഹ്യ വിപ്ലവത്തിനിറങ്ങിത്തിരിച്ച യുവാവായിരുന്നു അക്കിത്തം. എന്നാല്‍, വിപ്ലവകാല്‍പ്പനിക മനസ്സില്‍ കവിതയും ഒപ്പം കാഴ്ചപ്പാടും ശക്തമായിരുന്നതിനാല്‍ ശരിയായ വഴി അദ്ദേഹം...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍