സി.പി. രവീന്ദ്രന്‍, നെടുംകുന്നം

സി.പി. രവീന്ദ്രന്‍, നെടുംകുന്നം

കശ്മീരി പണ്ഡിറ്റുകള്‍ സ്വന്തം മണ്ണിലേക്ക്

കശ്മീരി പണ്ഡിറ്റുകള്‍ സ്വന്തം മണ്ണിലേക്ക്

ദേശാഭിമാനവും സ്വാതന്ത്ര്യവാഞ്ഛയും വളര്‍ന്ന് ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിലെത്തുമ്പോള്‍ ഭാരതം വെട്ടിമുറിക്കപ്പെട്ടു. പാക്കിസ്ഥാന്‍ ഇസ്ലാം രാഷ്ട്രവും ഹിന്ദുസ്ഥാനം മതേതര ജനാധിപത്യരാജ്യവുമായി. പാക്കിസ്ഥാനിലെ ന്യൂനപക്ഷ മതവിഭാഗക്കാര്‍ രണ്ടാംതരം പൗരന്മാരായി. ആണ്ടോടാണ്ട് എണ്ണത്തില്‍ കുറഞ്ഞുവന്നു....

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍