സി. ചന്ദ്രന്‍

സി. ചന്ദ്രന്‍

രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം

1939 സപ്തംബര്‍ ഒന്നിന് ജര്‍മ്മനിയുടെ പോളണ്ട് ആക്രമണത്തോടെയാണ് രണ്ടാംലോകമഹായുദ്ധത്തിന് തിരശീലയുയര്‍ന്നത്. സപ്തംബര്‍ മൂന്നിന് ബ്രിട്ടനും ഫ്രാന്‍സും ഉള്‍പ്പെട്ട സഖ്യകക്ഷികള്‍ ജര്‍മ്മനിക്കെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചു.  ജര്‍മ്മനി, ഇറ്റലി, ജപ്പാന്‍...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍