പി. നാരായണക്കുറുപ്പ്

പി. നാരായണക്കുറുപ്പ്

കവിതയിലെ സാത്വികവിശുദ്ധി

മലയാള കവിതയില്‍ വൈദേശിക സ്വാധീനത്തെ മറികടന്നുകൊണ്ട് ഭാരതീയ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ശബ്ദം കേള്‍പ്പിച്ചു എന്നതാണ് വിഷ്ണുനാരായണന്‍ നമ്പൂതിരിയുടെ പ്രത്യേകമായ സംഭാവന. സാത്വിക വിശുദ്ധി എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരേയൊരു രചനാസമ്പ്രദായം...

ഓണക്കാലത്തെ ദുഃസ്വപ്‌നം

മറ്റുള്ളവരെ ഇല്ലാതാക്കി വ്യക്തി പ്രഭാവം സ്ഥാപിക്കാന്‍ തുനിയുമ്പോള്‍ സന്മാര്‍ഗ ചിന്തയും വകതിരിവും അസ്തമിക്കുന്നു. ആദ്ധ്യാത്മിക പാരമ്പര്യം മനസ്സില്‍ ഇന്നും മായാതെയുള്ള ഇന്ത്യ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളില്‍ മാത്രം അതു...

ക്ഷീരഭവാനി

പാശുപതാസ്ത്രം തൊടുക്കേണ്ട വില്ലുമായ്  ഈശ്വരി എത്തുന്നു ശംഭുവിന്‍ പിന്നിലായ് ദൂരഹിമാദ്രി കടന്നവരെത്തുന്നു 'ക്ഷീരഭവാനീ' വിജന വനാന്തരം. ഭൂതഗണങ്ങള്‍ പുതുതായ് പണിയുന്നു ഭൂരിശോഭം ഭവാനിക്കൊരു മന്ദിരം കാവല്‍നിന്നാരവര്‍-ദൂരകാന്താരത്തി- നാവതും...

ശബരിമല, മാര്‍ക്‌സിസം, ഭാവിയിലേക്കുള്ള പാതയും

മതപ്രസ്ഥാനത്തെ സഹിക്കുന്നവരല്ല പൊതുവെ മാര്‍ക്‌സിസ്റ്റുകള്‍. എന്നാല്‍ കേരളത്തില്‍ (പടിഞ്ഞാറന്‍ ബംഗാളിലും) ആ പാര്‍ട്ടിക്ക് ഒരു ഭാരതീയ യാഥാര്‍ത്ഥ്യത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടിവന്നു. സംഘടിത മതത്തിന്റെ വിശ്വാസം, വോട്ടുബാങ്കുകളെ ഉറപ്പിച്ചുനിര്‍ത്തിയതിനെ എതിര്‍ക്കാന്‍...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍