ഡോ. ബി. പത്മകുമാര്‍

ഡോ. ബി. പത്മകുമാര്‍

കരുതിയിരിക്കുക, മഴക്കാല രോഗങ്ങളെ

കാലവര്‍ഷക്കാലമായി. മഴക്കാല രോങ്ങള്‍ക്കെതിരെ മുന്‍കരുതലെടുക്കേണ്ട സമയവുമായി. കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന കായലും തോടുകളുമൊക്കെ, ശുദ്ധജലസ്രോതസ്സുകളുമായി കലര്‍ന്ന് ജലം മലിനമാകുന്നത് ജലജന്യരോഗങ്ങള്‍ക്കിടയാക്കുന്നു. പരസിരശുചിത്വവും വ്യക്തിശുചിത്വവും പാലിച്ചാല്‍ ഒരുപരിധിവരെ തടയാവുന്നതാണ് മഴക്കാലത്തുണ്ടാകുന്ന പകര്‍ച്ചവ്യാധികളെല്ലാം....

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍