ബി.ആര്‍.രാജേഷ്

ബി.ആര്‍.രാജേഷ്

വിനായകാഷ്ടകം

ഗണപതി എന്നു പ്രസിദ്ധനായ വിനായകനെ ബ്രഹ്മപ്രതീകമായി സ്തുതിച്ചു കൊണ്ട് എഴുതിയ എട്ടു പദ്യങ്ങളാണ് 'വിനായകാഷ്ടകം' . ഗുരുവിന്റെ പാദങ്ങളില്‍ പ്രണമിച്ചു കൊണ്ട് നമുക്കിതിന്റെ പൊരുളിയാന്‍ ശ്രമിക്കാം.

പഞ്ചശുദ്ധിയുടെ പുണ്യനാളുകള്‍

കൊല്ലവര്‍ഷം 1103 (1928) മകരം ആറാം തീയതി. കോട്ടയം നാഗമ്പടം ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കിഴക്കുവശത്തുള്ള മാവിന്‍ചുവട്ടില്‍ വിശ്രമക്കുകയായിരുന്നു ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്‍.  ആ നേരത്ത്  വല്ലഭശ്ശേരി ഗോവിന്ദന്‍ വൈദ്യരും ടി. കെ....

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍