ബാബുകൃഷ്ണകല

ബാബുകൃഷ്ണകല

അടിയന്തിരാവസ്ഥയുടെ ഭീകര മുഖത്തിന്റെ ജീവിക്കുന്ന പ്രതി ബിംബമായിരുന്നു വൈക്കം ഗോപകുമാര്‍

അമ്മ മനസ്സുകളുടെ മാന്ത്രിക സ്വാധീനം വൈക്കത്തപ്പന്റെ നാട്ടിലെ ഗോപകുമാറിന്റെ ജീവിതയാത്രയില്‍ പ്രഭാവലയമാകുന്നു. ജന്മം പുണ്യം പകരുന്ന പൂവിതളാകണമെന്ന പൂര്‍വ്വിക മോഹത്തിന്റെ പൂര്‍ണ്ണതയിലാണ് കൊട്ടാരം വീട്. നാടിനെ അമരത്വത്തിലേക്കു...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍