ബി. പ്രമോദ്കുമാര്‍

ബി. പ്രമോദ്കുമാര്‍

പൂ വിപണി പൊള്ളുന്നു; മുല്ലയ്‌ക്ക് മൂവായിരം കടക്കുംവന്‍വില ഈടാക്കി വില്പനക്കാര്‍

  പുനലൂര്‍: തമിഴ്‌നാട്ടിലെ മഴക്കെടുതി പൂ വിപണിക്ക് തിരിച്ചടിയായി. ഏറ്റവും വലിയ പൂ വിപണിയായ ശങ്കരന്‍കോവിലിലും പരിസരഗ്രാമങ്ങളിലും ഇപ്പോഴും ഒന്നിടവിട്ടുള്ള മഴയാണ്. ആവശ്യക്കാര്‍ ഏറിയതോടെ മുല്ലയുടെ വില...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍