ജി. ഗോപാലകൃഷ്ണപിളള

ജി. ഗോപാലകൃഷ്ണപിളള

കൊടിമാറ്റാത്ത തേരോട്ടം

ഞ്ഞപ്പന്‍ കൊല്ലങ്കോടിനെ അനുസ്മരിക്കുമ്പോള്‍ ബഹുമുഖ പ്രതിഭയായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏതുവശമാണ് എടുത്തു കാണിക്കേണ്ടതെന്ന് സംശയമുദിക്കുന്നു. നര്‍മ്മ കഥകളുടെ കര്‍ത്താവ്, ആശയഗാംഭീര്യമുള്ള കവിതകളുടെയും ദേശഭക്തി തുളുമ്പുന്ന ഒരു പിടി ഗണഗീതങ്ങളുടെയും...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍