ഡോ. വി.എസ്. ശര്‍മ

ഡോ. വി.എസ്. ശര്‍മ

പൊങ്കാലയുടെ പുണ്യം

കേരളത്തിലും കേരളത്തിനുപുറത്തുമുള്ള അനേകം ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ പൊങ്കാല വഴിപാട് ഒരു വാര്‍ഷികാനുഷ്ഠാനമായി സമീപകാലത്ത് ആചരിച്ചുപോരുന്നു. തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ പൊങ്കലും മാട്ടുപൊങ്കലുമെല്ലാം പ്രസിദ്ധിനേടിയ ഉത്സവങ്ങളാണ്. ഇപ്പോള്‍ കേരളത്തിലും പുറമേയും പ്രചരിച്ചുവരുന്ന പൊങ്കാല...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍