കമറുദ്ദീന്‍, ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ്, .അനില്‍കുമാര്‍, .തോമസ്