രഞ്ജിത്ത് കൊല്ലം

രഞ്ജിത്ത് കൊല്ലം

സ്വാമി ചിദാനന്ദപുരിയുടെ യുകെ സന്ദര്‍ശനം തുടങ്ങി

ലണ്ടന്‍: കൊളത്തൂര്‍ അൈദ്വതാശ്രമ മഠാധിപതിയും ശബരിമല കര്‍മസമിതി രക്ഷാധികാരിയുമായ സ്വാമി ചിദാനന്ദപുരിയുടെ യുകെ സന്ദര്‍ശനം തുടങ്ങി. സദ്ഗമയ ഫൗണ്ടേഷന്റെ  ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് യുകെയിലെത്തിയ സ്വാമിക്ക് ലണ്ടനിലെ ഹീത്രോ...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍