രാജേഷ്. ജി. പിള്ള

രാജേഷ്. ജി. പിള്ള

അവരെ ഒരുമിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ?

എന്താണ് സിപിഎം കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി. മോഹനന്‍ പറഞ്ഞതിന്റെ പൊരുള്‍? ഭാരതത്തെ, ബാഹ്യശക്തികളുടെ സഹായത്തോടെ ഇല്ലാതാക്കാനും രാജ്യത്ത് അരാജകത്വവും അരക്ഷിതാവസ്ഥയും സൃഷ്ടിക്കാനും എന്നും ശ്രമിച്ചുപോന്നിട്ടുള്ള രണ്ട്...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍