പി. സന്ദീപ്

പി. സന്ദീപ്

രസം, രസകരം ഈ രസതന്ത്രം

രാഷ്ട്രീയത്തില്‍, പ്രത്യേകിച്ചും പാര്‍ലമെന്ററി രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ കണക്കുകള്‍ക്കും, കണക്കുകൂട്ടലുകള്‍ക്കും അപ്പുറം, രസതന്ത്രത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യം നിരവധി സഖ്യകക്ഷി സര്‍ക്കാരുകളുടെ ചരിത്രം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.  കര്‍ണാടകയിലെ കോണ്‍ഗ്രസ്-ജെഡിഎസ് സര്‍ക്കാര്‍, നിയമസഭയിലെ ഭൂരിപക്ഷം...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍