എസ്.ജെ.ആര്‍. കുമാര്‍

എസ്.ജെ.ആര്‍. കുമാര്‍

കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ കപടനാടകം!

ഇന്ന് കേരളം ലോകമെമ്പാടും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു തീവ്രവാദ പരിശീലന കേന്ദ്രവും റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് കേന്ദ്രവുമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. കേരളത്തില്‍ വര്‍ദ്ധിച്ചുവരുന്ന തീവ്രവാദികളുടെ പരിശീലനവും റിക്രൂട്ട്‌മെന്റും പലപ്രാവശ്യം ശ്രദ്ധയില്‍ പെടുത്തിയപ്പോഴും കേരളത്തില്‍...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍