എ. ദാമോദരന്‍

എ. ദാമോദരന്‍

സമര്‍പ്പിത ജീവിതത്തിന് സര്‍വമംഗളം

മലബാറിലെ പ്രസിദ്ധ ക്ഷേത്രസങ്കേതവും ദക്ഷയാഗഭൂമിയുമായ ശ്രീ കൊട്ടിയൂര്‍ മഹാദേവക്ഷേത്ര ഊരാളന്‍മാരായ നാല് തറവാടുകളിലൊന്നായ കൊളങ്ങരയത്ത് തറവാട്ടിലെ പരേതരായ നടുവില്‍ വീട്ടില്‍ കൃഷ്ണന്‍ നായരുടെയും കൊളങ്ങരയത്ത് കല്യാണിയമ്മയുടെയും രണ്ടാമത്തെ...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍