അഡ്വ. എ.കെ. നസീര്‍ (ബിജെപി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി)

അഡ്വ. എ.കെ. നസീര്‍ (ബിജെപി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി)

പരിശുദ്ധ റമളാന്‍ മാസത്തില്‍ അധികാരമേല്‍ക്കുന്ന മോദി സര്‍ക്കാര്‍

2014 ല്‍ ആധികാരത്തിലേറിയ മോദി ഭരണത്തിന്റെ തുടര്‍ച്ചയായി 2019 ല്‍ വീണ്ടും വന്‍ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ അധികാരമേല്‍ക്കാന്‍ പോകുന്നത് പരിശുദ്ധ റമളാന്‍ മാസത്തിലായത് വ്യക്തിമികവിന്റെയും ഭരണമികവിന്റെയും അംഗീകാരമായി ദൈവം...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍