ഉദയകുമാര്‍ കെ.വി. മാരാര്‍

ഉദയകുമാര്‍ കെ.വി. മാരാര്‍

ഡാറ്റ കാണാത്ത സത്യങ്ങള്‍; ചിലര്‍ക്ക് തകര്‍ച്ചയുടെ സൂചന

ഡാറ്റ കാണാത്ത സത്യങ്ങള്‍; ചിലര്‍ക്ക് തകര്‍ച്ചയുടെ സൂചന

മുന്‍കാലങ്ങളില്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ നയത്തെ സ്വാധീനിച്ചിരുന്നത് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളായിരുന്നു. ഒന്ന് രാഷ്ട്രീയ തലത്തില്‍ ബന്ധവും സ്വാധീനവുമുള്ള കോര്‍പ്പറേറ്റുകളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും, മറ്റൊന്ന് പണം മുടക്കി സ്ഥാപിത താല്‍പര്യക്കാര്‍ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍