ഹരിദാസ് എയ്യാല്

ഹരിദാസ് എയ്യാല്

വൃശ്ചികപ്പുലരി

പുലരൊളി വിരിയുന്ന നീലിമല തന്‍ താഴ്‌വാരവും നിര്‍മാല്യകാന്തിയെഴും പമ്പതന്‍ മടിത്തട്ടും പൊന്നൊളി ചാര്‍ത്തി സൂര്യന്‍ പൊന്നുപതിനെട്ടാംപടി തന്‍ സന്നിധാനത്തെ വരവേല്‍ക്കേ... ശബരിമലയില്‍ വന്നുചേരും ഓരോഹൃത്തടത്തിലും മനസ്സിനാഴങ്ങളില്‍ നന്മതന്‍...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍