ഡോ.അനില്‍കുമാര്‍ വടവതൂര്‍

ഡോ.അനില്‍കുമാര്‍ വടവതൂര്‍

പഞ്ചാമൃതത്തിന്റെ പ്രഭയില്‍

പുരോഗതി വേണമെങ്കില്‍ ഫോസില്‍ ഇന്ധനങ്ങള്‍ കുറെക്കാലം കൂടിയെങ്കിലും തുടരണം. പക്ഷേ ആരാണ് മലിനീകരണത്തിന്റെ പാപഭാരം വഹിക്കുക? അവ വേണ്ടെന്നുവച്ചാല്‍ പുരോഗതി തടയപ്പെടുന്ന പാവപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളെ ആര് സഹായിക്കും?...

കോംബ്‌നി ഗ്രാമത്തിലെ വിത്തമ്മ

നാട്ടുകാരുടെ ദാരിദ്ര്യം അകറ്റിയ മഹാലക്ഷ്മിയാണ് റാഹിബായി. പുറംനാട്ടുകാര്‍ക്ക് അവര്‍ 'വിത്തമ്മ'യാണ്. വംശനാശം വന്ന പോഷക സമൃദ്ധമായ നാടന്‍ വിത്തുകളെ കണ്ടെത്തി, വംശവര്‍ദ്ധന നടത്തി നാട്ടുകാര്‍ക്ക് തിരികെ നല്‍കുന്ന...

അഗ്‌ബോഗ്ലോഷിയില്‍ തീയണയുന്നില്ല

അഗ്‌ബോഗ്ലോഷിയില്‍ ഒരിക്കലും തീയണയുന്നില്ല. കൊടുങ്കാറ്റിലും അവിടെ പുകയൊഴിയുന്നില്ല. കോടമഞ്ഞിലും ആ നഗരം തണുക്കുന്നില്ല. വന്‍മഴയിലും മേല്‍മണ്ണിലെ കരിമായുന്നില്ല. ചേരിയിലെ ജീവിതങ്ങള്‍ക്ക് രോഗമൊഴിഞ്ഞ നേരവുമില്ല. ആഫ്രിക്കയിലെ ഘാനാ രാജ്യത്തിന്റെ...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍