ടി.വി. ഹരികുമാര്‍

ടി.വി. ഹരികുമാര്‍

നേതാവ്

''ഇനിയും നാം ഈ അലസത തുടര്‍ന്നാല്‍ സര്‍വ്വനാശമായിരിക്കും.''  പ്രകൃതിയുടെ രക്ഷയെക്കുറിച്ച് നേതാവ് പ്രസംഗിച്ചുതീര്‍ന്നപ്പോള്‍ നിര്‍ത്താതെയുള്ള കയ്യടി. അണികള്‍ സന്തോഷം അണപൊട്ടി.  മുഖത്തെ വിയര്‍പ്പു തുടച്ചുകൊണ്ട് നേതാവ്  അനുയായികളോട്...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍