കാളിദാസശർമ്മ, ഉഴവുർ

കുമ്മനം രാജശേഖരന്‍

ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ കമ്മ്യുണിസ്റ്റാശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന കേന്ദ്രമാക്കുക ലക്ഷ്യം; കുമ്മനം രാജശേഖരന്‍

കുമ്മനം രാജശേഖരന്‍ ക്ഷേത്രങ്ങളെ സി.പി.എമ്മിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ കൊണ്ട് വന്ന് പാർട്ടിയുടെ ഉപഗ്രഹമാക്കി മാറ്റുക എന്ന ദുഷ്ടലാക്കാണ് ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ പുതിയ സർക്കുലറിന് പിന്നിലുളളത്. തീവ്രവാദ പ്രസ്ഥാനമാണെന്ന് വരുത്തിത്തീർത്ത്...

c

വാരഫലം

ജനുവരി 30 മുതല്‍ ഫെബ്രുവരി 5 വരെ

ആഴ്ചഫലം – 2019 ഒക്ടോബർ 13 മുതല്‍ 19 വരെ

2019 ഒക്ടോബർ 13 മുതല്‍ 19 വരെ നിങ്ങളുടെ ആഴ്ചഫലം വായിക്കാം മേടക്കൂര്‍ അശ്വതി, ഭരണി, കാര്‍ത്തിക ആദ്യ പാദംആരോഗ്യസ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച് ആശങ്കകള്‍ വര്‍ധിച്ചുവരും. പുതിയ അറിവുകളും അംഗീകാരങ്ങളും...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍