ഡോ. മധു മീനച്ചില്‍

ഡോ. മധു മീനച്ചില്‍

ജ്ഞാനാദ്ഭുതങ്ങളുടെ തിരുപ്പിറവി

ചിലര്‍ അങ്ങനെയാണ്. ജീവിതനിയോഗം പേറിയാവും ഈ ഭൂമിയില്‍ വന്നുപിറക്കുക. അല്ലാതെ ഉപജീവനത്തിനുവേണ്ടി ഒരു നിയോഗത്തില്‍ കുടുങ്ങിപ്പോവുകയല്ല. പൂര്‍വ്വജന്മപുണ്യസഞ്ചയത്താല്‍ ജീവിതനിയോഗവുമായി വന്നുപിറക്കുന്നവര്‍ മടങ്ങിപ്പോകുംവരെ ആ ദൗത്യം തുടരുക തന്നെ...

ചരിത്രത്തില്‍ ആവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഛത്രപതി

ചരിത്രം ചിലപ്പോള്‍ ആവര്‍ത്തിക്കാറുണ്ട്. സമാന സംഭവങ്ങളായും വ്യക്തികളായും. സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തില്‍ വലിയ പരിവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിച്ച പല മഹദ് വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെയും ആവിര്‍ഭാവത്തിനു പിന്നില്‍ കാലഘട്ടത്തിന്റെ സവിശേഷതകളും മുഖ്യപങ്ക്...

പരിത്യാഗത്തിന്റെ മഹാബലികളാവാം

മനുഷ്യജീവിതത്തെ നാം യാത്രയോടുപമിക്കാറുണ്ട്. യാത്രാരംഭം ജനനമാണെങ്കില്‍ യാത്രാവസാനം മരണമാണ്് രണ്ടും യാത്രികന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല. ഇതിനിടയിലുള്ള യാത്ര മാത്രമാണ് ഒരു പരിധിവരെ മനുഷ്യന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളത്. സഹയാത്രികരോട് സഹകരിച്ചും സഹാനുഭൂതി...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍