എന്‍.പി. രാധാകൃഷ്ണന്‍

എന്‍.പി. രാധാകൃഷ്ണന്‍

സാഗരപരിക്രമ: തീരദേശത്തിന്റെ സമഗ്രവികസനം

നരേന്ദ്രമോദി സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരത്തില്‍ വന്നതിനുശേഷമാണ് കേന്ദ്രത്തില്‍ ഫിഷറീസ് മന്ത്രാലയം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത്. രാജ്യത്ത് മത്സ്യമേഖലയെ പരിപോഷിപ്പിച്ച് ബ്ലൂ റവല്യൂഷനിലൂടെ രാജ്യത്തിന്റെ വരുമാന വര്‍ദ്ധനവും മത്സ്യവിഭാഗത്തിന്റെ സമ്പൂര്‍ണ്ണ വികസനവുമാണ് പ്രധാന...

അലയൊടുങ്ങാത്ത വേദനയില്‍ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സമൂഹം

തീരദേശത്തിന്റെ ജീവിത പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ എല്ലാകാലത്തും വെല്ലുവിളികള്‍ നിറഞ്ഞതാണ്. തീരദേശം കയ്യടക്കാന്‍ ആയുധ ബലത്തോടെ കടന്നുവന്നവര്‍, പാരമ്പര്യവും സംസ്‌കാരവും തകര്‍ത്ത് മതപരിവര്‍ത്തനം ലക്ഷ്യമാക്കി വന്നവര്‍, തീരവും കടലും കയ്യടക്കി...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍