പ്രൊഫ. ബി. വിജയകുമാര്‍

പ്രൊഫ. ബി. വിജയകുമാര്‍

പുതിയ ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് ; നൂറുദിന കര്‍മ്മപദ്ധതി

പുതിയ ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് ; നൂറുദിന കര്‍മ്മപദ്ധതി

1991 മുതല്‍ രാജ്യത്ത് ആരംഭിച്ച സാമ്പത്തിക പരിഷ്‌കരണ ശ്രമങ്ങള്‍ ഇതുവരെ പൂര്‍ണ്ണതയില്‍ എത്തിയട്ടില്ല. ആഗോളവത്ക്കരണത്തിലും ഉദാരവത്ക്കരണത്തിലും മാത്രം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ഒതുങ്ങിനിന്നു. ആഭ്യന്തരരംഗത്ത് ഉദാരവത്ക്കരണം നടപ്പാക്കാതെ ആഗോളവത്ക്കരണത്തിന്...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist