ടിപി ശ്രീനിവാസന്‍

ടിപി ശ്രീനിവാസന്‍

റഷ്യയുടെ ലക്ഷ്യം സോവിയറ്റ് യൂണിയനോ

യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ശ്രമങ്ങള്‍ തുടക്കം മുതല്‍ തന്നെ കാണാം. എന്നാല്‍ നമുക്ക് ഒന്നും തന്നെ വാഗ്ദാനം ചെയ്യാനില്ലാത്തതിനാല്‍ സമാധാനം മാത്രമേ കാംക്ഷിക്കാന്‍ സാധിക്കൂ. യുദ്ധത്തില്‍ ഇടപെടുക...

ഉക്രൈന്‍ കീഴടങ്ങിയാല്‍ സംഘര്‍ഷം അവസാനിക്കുമൊ?

യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ശ്രമങ്ങള്‍ തുടക്കം മുതല്‍ തന്നെ കാണവുന്നതാണ്. എന്നാല്‍ നമുക്ക് ഒന്നുതന്നെ വാഗ്ദാനം ചെയ്യാനില്ലത്തതിനാല്‍ സമാധാനം മാത്രമെ കാംഷിക്കാന്‍ സാധിക്കുകയുള്ളു. യുദ്ധത്തില്‍ ഇടപെടുക എന്നു...

പ്രതീക്ഷ നല്‍കുന്ന ടീം മോദി

പ്രധാനമന്ത്രി എത്ര ശക്തനായാലും അദ്ദേഹം ആദ്യം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളി മന്ത്രിസഭാ രൂപീകരണം തന്നെയാണ്. പല തരത്തിലുള്ള സമ്മര്‍ദ്ദങ്ങളും ഭീഷണിയും പിണക്കങ്ങളും കൂറുമാറലുകളും അതിജീവിച്ചാല്‍ മാത്രമേ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍