അഡ്വ.വി. അജകുമാര്‍

അഡ്വ.വി. അജകുമാര്‍

ചിന്തിക്കണം, നേരറിയാന്‍

പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയേയും, ജനിക്കാത്ത ദേശീയ പൗരത്വരജിസ്റ്ററിനെയും എതിര്‍ക്കുന്നവരുടെ വാദങ്ങളുടെ കഴമ്പ് പരിശോധിക്കാം. അവരുടെ പ്രധാനവാദങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെയാണ്: ഒന്ന്:  ഈ ഭേദഗതി ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടനയിലെ ആമുഖത്തില്‍ പറയുന്ന...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍