റാണി ജയ് കിഷന്‍

റാണി ജയ് കിഷന്‍

കറുകയെന്ന പുണ്യം

കറുകയെന്ന പുണ്യം

പുണ്യമാസമായ കര്‍ക്കടത്തില്‍ സ്ത്രീകള്‍ ചൂടുന്ന ദശപുഷ്പങ്ങളില്‍ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കറുക. ഈ ചെടി ആചാരത്തിലും ഔഷധ ഗുണത്തിലും മുന്നില്‍ത്തന്നെ. ഭാരതീയ സംസ്‌കാരത്തില്‍ സുപ്രധാനമായൊരു സ്ഥാനമുണ്ട് കറുകയ്ക്ക്. പൂജകളില്‍ പലതിലും...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍